مقاله بررسی تعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی درمقایسه با مراکز خرید امروزی(نمونه موردی:بازار شهر همدان)

 مقاله بررسی تعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی درمقایسه با مراکز خرید امروزی(نمونه موردی:بازار شهر همدان)

… دانلود …

مقاله بررسی تعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی درمقایسه با مراکز خرید امروزی(نمونه موردی:بازار شهر همدان) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی درمقایسه با مراکز خرید امروزی(نمونه موردی:بازار شهر همدان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی درمقایسه با مراکز خرید امروزی(نمونه موردی:بازار شهر همدان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی درمقایسه با مراکز خرید امروزی(نمونه موردی:بازار شهر همدان) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
پویا محمدی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
یونس صاحبیان – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:
تعامل اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین 2نفر یابیشتر است که منجر به واکنشی میان آنها می شود واین نوع واکنش برای هردو نفر شناخته شده است.بنابراین روابط بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمی گیرد.البته تعاریف دیگری نیز برای تعاملات اجتماعی وجود دارد.به عنوان نمونه تعاملات اجتماعی وبرقراری ارتباط می تواند یک موضوع فیزیکی یک نگاه یک مکالمه وارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها وفعالیت های متناسب و درنتیجه نقش پذیری مردم درفضا وعضویت آنها در گروه ها وشبکه های اجتماعی است.میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از پان فضا وحضور انسان درآن متناسب است.درواقع معماری وشهرسازی باید به جای افتراق وجدایی در پی افزایش تعاملات اجتماعی وهمبستگی انسان ها باشد.اما آنچه امروزه در اغلب فضاهای شهری باآن روبرو هستیم کاهش روابط ومشارکت اجتماعی ساکنان در این فضاست.دراین تحقیق باتوجه به پایین بودن سطح تعاملات اجتماعی دراین فضاها (بازارهای سنتی در مقابل مراکز خرید امروزی) به عنوان مسأله اصلی تحقیق،سعی شده به دنبال راه حل مناسب برای این مساله از طریق شناسایی و ارزیابی مولفه های مختلف بااستفاده از مطالعات میدانی و روش همبستگی باشیم.طبقه بندی مولفه های کیفی سازنده بازارهای سنتی ومراکز خرید امروزی واستخراج متغیرها (مولفه های کیفی سازنده بازارهای سنتی چون:کارایی،نفوذپذیری،فرهنگ،امنیت وخوانایی)ارزیابی وارزش گذاری متغیرهای شخصیت دهنده به مکان های مردمی وتأثیرگذار در تعاملات اجتماعی و در مقیاس محلی هدف اصلی این پژوهش است تا ازاین طریق بتوان به تقویت وتوسعه این فضاها به عنوان مجراها وکانال های دربرگیرنده مکان ها وجنبه های اجتماعی قوی پرداخت.از سوی دیگر طراحان محیط همواره با ابعاد مختلفی در طراحی فضاهای عمومی روبرو هستند وآنچه اهمیت پیدا می کند اینست که از میان انواع مولفه های تأثیرگذار برتعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی درمقابل مراکز خرید امروزی،کدامیک نقش مهمتری دارد.درواقع این مقاله بایک تحلیل چند متغیره از طریق راهبرد همبستگی وتحلیل مطالعات کمی واز طریق بازدیدهای منظم روزانه وتکمیل 120پرسشنامه وبرداشت های میدانی به آزمون چندین مولفه و ویژگی های شخصیتی ورفتاری استفاده کنندگان وبازدیدکنندگان می پردازد تا نقش ونحوه تأثیر انواع مولفه ها را روشن سازد،درنهایت نحوه ومیزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را در تعاملات اجتماعی نشان داده تامورد استفاده طراحان محیط قرار گیرد.دراین پژوهش اثبات شد مولفه های فردی تأثیر مستقیم بر تعاملات اجتماعی دارند،ضمن اینکه نقش مولفه های کالبدی ومحیط فیزیکی به عنوان بستر شکل گیری ساده ویچیده اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت،بنابراین در اینجا نقش وقابلیت های طراحی محیط کالبدی وکیفیت عملکردی فضا در ارتقاء تعاملات اجتماعی تایید می شود.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله بررسی تعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی درمقایسه با مراکز خرید امروزی(نمونه موردی:بازار شهر همدان) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله بررسی تعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی درمقایسه با مراکز خرید امروزی(نمونه موردی:بازار شهر همدان)