مقاله بررسی رابطه ی کار بین رضایت از نظام تسهیلات پرداخت و تعهد سازمانی

 مقاله بررسی رابطه ی کار بین رضایت از نظام تسهیلات پرداخت و تعهد سازمانی

… دانلود …

مقاله بررسی رابطه ی کار بین رضایت از نظام تسهیلات پرداخت و تعهد سازمانی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه ی کار بین رضایت از نظام تسهیلات پرداخت و تعهد سازمانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه ی کار بین رضایت از نظام تسهیلات پرداخت و تعهد سازمانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه ی کار بین رضایت از نظام تسهیلات پرداخت و تعهد سازمانی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
مریم رحمانی حسن آبادی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، سنندج ، ایران ایران
رضا شاه حسینی – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ، دانشکداه بهداشت ، گروه مدیریت ، تهران، ایران
مرتضی فاتحی پور – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، سنندج ، ایران

چکیده:
پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت رضایت از تسهیلات نظام پرداخت و تعهد سازمانی کارکنان و با هدف شناسایی رابطه بین رضایت از نظام تسهیلاتپرداخت و تعهد سازمانی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ روش از نوع پژوهش های توصیفی و از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماریپژوهش کلیه کارکنان و نمایندگان شرکت بیمه توسعه استان کرمانشاه می باشد.روش نمونه گیری از نوع طبقه ای و حجم نمونه آماری 132 نفر بوده وجهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد است. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات خبرگان سنجیده شده و برای سنجش پایاییپرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین رضایت از نظام تسهیلاتپرداخت و تعهد سازمانی می باشد.

اینک شما با جستجوی مقاله بررسی رابطه ی کار بین رضایت از نظام تسهیلات پرداخت و تعهد سازمانی وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بررسی رابطه ی کار بین رضایت از نظام تسهیلات پرداخت و تعهد سازمانی شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بررسی رابطه ی کار بین رضایت از نظام تسهیلات پرداخت و تعهد سازمانی