مقاله تاثیر آموزش دوره پیش دبستانی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول اول دوره ابتدایی شهرستان اهواز

 مقاله تاثیر آموزش دوره پیش دبستانی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول اول دوره ابتدایی شهرستان اهواز

… دانلود …

مقاله تاثیر آموزش دوره پیش دبستانی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول اول دوره ابتدایی شهرستان اهواز دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر آموزش دوره پیش دبستانی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول اول دوره ابتدایی شهرستان اهواز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر آموزش دوره پیش دبستانی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول اول دوره ابتدایی شهرستان اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر آموزش دوره پیش دبستانی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول اول دوره ابتدایی شهرستان اهواز :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
معصومه مومنی – کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول ابتدایی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه اول ابتدایی شهرستان اهواز در سال تحصیلی 92-1391 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 8 کلاس به تعداد 100 نفر دانش آموز با تجربه آموزش پیش دبستانی( 50 دختر و 50 پسر) و 100 نفر دانش آموز فاقد تجربه آموزش پیش دبستانی ( 50 دختر و 50 پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزا گردآوری داده های این پژوهش، مقیاس رشد اجتماعی واینلند بود که ضرایب پایایی نمره کل مقیاس و مؤلفه های هشتگانه آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین 0/66 تا 0/85 محاسبه شد. پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن، توصیفی از نوع روش علی مقایسه ای است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) و آزمون t گروه های مستقل) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رشد اجتماعی دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند با دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را نگذرانده اند، تفاوت معنیداری وجود دارد. به عبارت دیگر، براساس نتایج حاصل، دانش آموزان با تجربه آموزش پیش دبستانی از لحاظ رشد اجتماعی کلی و نیز برخی مؤلفه های آن، مانند ارتباط با دیگران، اجتماعی شدن، جهت دادن به رفتارهای خود و حرفه و شغل از رشد بالاتری نسبت به دانش آموزان فاقد تجربه آموزش پیش دبستانی برخوردارند. هم چنین، نتایج نشان داد که اثرات منفی عدم گذراندن دوره پیش دبستانی بر دانش آموزان پسر بیشتر از دختر است.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله تاثیر آموزش دوره پیش دبستانی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول اول دوره ابتدایی شهرستان اهواز با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله تاثیر آموزش دوره پیش دبستانی بر رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول اول دوره ابتدایی شهرستان اهواز دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.