مقاله بررسی مقایسهای کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان1390-1375

 مقاله بررسی مقایسهای کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان1390-1375

… دانلود …

مقاله بررسی مقایسهای کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان1390-1375 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسهای کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان1390-1375 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مقایسهای کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان1390-1375،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مقایسهای کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان1390-1375 :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
مژگان خوشدلان – دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری.
محمد اسکندری نوده – استادیار گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور گیلان.
فاطمه مبرهن قاسم آبادی – دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز رشت

چکیده:
یکی از روشهایی که برای ایجاد فرصتهای شغلی و رهایی از بیکاری در سه دهه اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته است،گسترش پدیده گردشگری است. امروزه گردشگری از بخشهای مهم در فعالیتهای اقتصادی بهشمار آمده و همواره ازدیدگاههای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر نیز به بررسی کارکرد اشتغالزایی گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان طی دو دوره زمانی 3145- 3145 و 3130 -3145 پرداخته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی تعداد شاغلین « و روش جمعآوری دادهها، اسنادی و کتابخانهای بوده و برای تحلیل اثرات اشتغالزایی بخش گردشگری ازبه عنوان جایگزین در این زمینه استفاده شده است. یافتههای تحقیق با استفاده از » فعالیتهای مربوط به تأمین جا و غذا مدل ضریب مکانی، حاکی از آن است که طی سالهای 3145- 3145 فومن، موفقترین و صومعهسرا ناموفقترین شهرستان در افزایش سهم اشتغال در بخش گردشگری شهری و طی دوره زمانی 3130 3145- ، رشت موفقترین و رضوانشهر ناموفقترین شهرستان در این زمینه بودهاند. همچنین در بازه زمانی 3130- 3145 ، کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در بیشتر نقاط شهری استان گیلان به نفع شهرستان رشت، کاهش یافته است. بنابراین باید برای توسعه وبرنامه ریزی گردشگری شهری در دیگر شهرستانهای استان، در راستای توسعه متوازن گردشگری منطقهای تدابیر اساسی اندیشیده شود.

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسی مقایسهای کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان1390-1375 آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسی مقایسهای کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان1390-1375 هدایت میشوید
مقاله بررسی مقایسهای کارکرد اشتغالزایی بخش گردشگری شهری در شهرستانهای استان گیلان1390-1375