مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان

 مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان

… دانلود …

مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
محمد رضا اردلان – استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
اعظم دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد امین دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان بود. روش پزوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 110 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس حدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 86 آزمودنی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش ، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کانوسکی (1996) با پایایی 0/85 بود برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است یافته ها نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی ( و مولفه های آن) کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان بالاتر از سطح متوسط بود. نتایح تحلیل واریانس یک طرفه حاکی از آن بود در میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به لحاظ سن، جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

عنوان محصول دانلودی: مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان را در ادامه مطلب ببینید
مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان