مقاله رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب

 مقاله رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب

… دانلود …

مقاله رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
مهشید کرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
بهزاد منصوری – دانش اموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:
رابطه بین جهت گیری مذهبی و شادکامی و بهزیستی روانشناختی در 180 دانشجوی دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب بررسی شد. پرسشنامه استاندارد واجد روایی تایید شده قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون پیش آهنگ (مقدماتی) تعداد 30 پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای قسمت های مختلف پرسشنامه بالای 0/7 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی مناسب استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین جهت گیری مذهبی و شادکامی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب رابطه مثبت وجود دارد.

عنوان محصول دانلودی: مقاله رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب را در ادامه مطلب ببینید
مقاله رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب