مقاله بررسی رابطه ی بین چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 مقاله بررسی رابطه ی بین چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

… دانلود …

مقاله بررسی رابطه ی بین چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه ی بین چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه ی بین چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه ی بین چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
اسماعیل لطفی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری – واحد دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان – دانشگاه آزاد اسلامی ، خوزستان – ایران
محمد تمیمی – استادیارگروه حسابداری – واحد دزفول – دانشگاه آزاد اسلامی ، خوزستان – ایران
ابراهیم وحیدی الیزائی – استادیار گروه حسابداری – واحد دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان- دانشگاه آزاد اسلامی ، خوزستان – ایران

چکیده:
موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه ی چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . متغیرهای نرخ رشد دارایی ، نسبت بازده دارایی و نسبت سرمایه کسب شده به کل حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر مستقل و دو متغیر اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیر کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. . آزمون فرضیه های تحقیق به روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی در سطح داده های ترکیبی بـرای سال های 1385 الی 1390 انجام شده و با استفاده از اطلاعات 130 شرکت منتخب به روش نمونه گیرى حذف سیستماتیک، از میان شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان دهد که نسبت رشد دارایی با سود تقسیمی رابطه ی معنی دار نداشته اما بازده دارایی ها و نسبت سرمایه کسب شده به حقوق صاحبان سهام با سود تقسیمی رابطه ی مثبت معنی داری داشته است.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله بررسی رابطه ی بین چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله بررسی رابطه ی بین چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران