مقاله تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی

 مقاله تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی

… دانلود …

مقاله تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
علیرضا احمدی عامله – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
افشین هنربخش – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
علی احمدی عامله – استادیار گروه فرآوری معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:
برآورد سیلاب در مناطق با آمار محدود یا فاقد آمار یکی از مسائل مهم در طراحی سازه های آبی و مدیریت بهینه ی منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می گردد. در این تحقیق برای برآورد سیلاب از روش نرو فازی تطبیقی (ANFIS) استفاده شده است. هدف از این تحقیق شناخت قابلیت مدل سازی فازی و همچنین توانایی آموزش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سیلاب است. برای این منظور، تحلیل فراوانی سیلاب در حوزه آبخیز کارون شمالی با روش منطقه ای انجام گردید. ابتدا 14 ایستگاه آب سنجی با حداقل 10 سال آمار انتخاب و پس از باز سازی چند سال آمار برای بعضی از ایستگاه ها پایه آماری مشترک 16 سال انتخاب گردید. در ادامه با استفاده از روش سلسله مراتبی وارد، مناطق همگن تعیین گردید. سپس با استفاده از برنامه کامپیوتری HYFA بهترین تابع توزیع منطقه ای مشخص گردید. با استفاده از توزیع غالب لوگ نرمال سه پارامتری برای هر حوضه سیلاب با دوره بازگشت های 2، 5، 10، 20، 25، 50، و100 سال محاسبه شد و مقادیر برآورد شده در روش نرو فازی با مقادیر واقعی از روش ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) مقایسه گردید. نتایج نشان داد روش نرو فازی از دقت خوبی خصوصا در دوره بازگشت پایین برخوردار است.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی