مقاله تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران

 مقاله تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران

… دانلود …

مقاله تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

طاهر رجایی – دکتری عمران آب – محیط زیست، استادیار گروه عمران دانشگاه قم، قم
فرهاد صدیق – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم، قم
مازیار صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم، قم2
علی ناظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم، قم

چکیده:

برای ساخت یک سد خاکی، تحقیقات هیدرولوژیکی و شناسایی ژئوتکنیکی و سپس مسائل اقتصادی ، اجتماعی وزیس تمحیطی به دقت بررسی م یشوند. اطلاعاتی از قبیل نوع سد ، ابعاد سد، آب قابل تنظیم سالیانه، حجم مفید، حجم مخزن در نرمال و; م یتوانند ما را در انتخاب محل بهینه سد از نقطه نظر مهندسی و همچنین از نظر اقتصادی کمک کنند. با توجه به افزایش ساخت س دهای کوتاه در سطح کشور، در این مقاله پارامترهای فیزیکی 125 سد خاکی با هسته رسی از ارتفاع 5 الی 30 متر در ایران که در مرحله بهره برداری یا اجرای بدنه بودند، مورد بررسی قرار گرفت. پارامت رهای استفاده شده شامل: آب قابل تنظیم سالیانه، حجم رسوب، حجم مفید، حجم مخزن در نرمال، ارتفاع از بستر، ارتفاع از پی، طول تاج و حجم بدنه است. با بررسی ارتباط بین پارامت رهای مختلف، روابط بین متغیر وابسته و متغی رهای مستقل از نوع خطی، درجه دو، درجه سه، لگاریتمی نمایی بدست آمد. با محاسبه و مقایسه ضریب همبستگی2R بهترین روابط انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان م یدهد که معادلات رگرسیونی ب هدست آمده به دلیل سادگی، کم بودن پارامترهای مستقل و کالیبره شدن برای ایران، در خیلی از موارد به خوبی جواب گو هستند.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران