مقاله ارزیابی و مقایسه دو مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش حائری -سمیعی و مورا – وارسون و ارائه برنامه مدیریت خطر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شصت کلاته- استان گلستان)

 مقاله ارزیابی و مقایسه دو مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش حائری -سمیعی و مورا – وارسون و ارائه برنامه مدیریت خطر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شصت کلاته- استان گلستان)

… دانلود …

مقاله ارزیابی و مقایسه دو مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش حائری -سمیعی و مورا – وارسون و ارائه برنامه مدیریت خطر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شصت کلاته- استان گلستان) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی و مقایسه دو مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش حائری -سمیعی و مورا – وارسون و ارائه برنامه مدیریت خطر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شصت کلاته- استان گلستان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی و مقایسه دو مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش حائری -سمیعی و مورا – وارسون و ارائه برنامه مدیریت خطر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شصت کلاته- استان گلستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی و مقایسه دو مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش حائری -سمیعی و مورا – وارسون و ارائه برنامه مدیریت خطر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شصت کلاته- استان گلستان) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

محمدقاسم هلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری و مرتعداری
سیدعلیرضا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری و مرتعداری
هادی افراء – دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پدیده زمین لغزش همانند پدیده های سیل، زمین لرزه و آتشفشان از بلایای طبیعی مهم بشمار میرود که هر سالهخسارات مالی و جانی فراوانی را همراه داشته است. لذا پهنه بندی خطر زمین لغزش و شناسایی مناطق حساس واولویت بندی این مناطق جهت ارائه برنامه ها و الگوهای مدیریتی، حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق کارایی دو مدل پهنه بندی حائری – سمیعی و مورا – وارسون درمقیاس 1:50000 در آبخیز شصت کلاته به منظور تعیین مدل برتر، جهت مدیریت و اجرای برنامه های توسعه کاربری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. بدین منظور ابتدا نقشهپراکنش زمین لغزشهای منطقه با بررسی عکسهای هوایی و نیز پیمایش زمینی تهیه و سپس نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لغزشبا استفاده از دو مدل مذکور تهیه گردید. برای مقایسه میزان تفاوت بین کلاسهای خطر مدلها از ازمون کای اسکوئر، برای مقایسه میزان توافق نقشه های خطر از شاخص کاپاو برای ارزیابی صحت مدلها از شاخص Qs استفاده گردید. نتایج نشان داد که در دو مدل مذکور، مقدار کای اسکوئر محاسبه شده در سطح 95 درصد برای هر دو مدل معنیدار بوده و تفکیک مناسبی بین کلاسهای خطر زمین لغزش وجود دارد. همچنین شاخص کاپا نشان داد که بین نقشه های خطر مدلها تطابق ناچییز وجود دارد. در این تحقیق مدل حائزی سمیعی با Qs برابر 0/84 به عنوان مدل مناسبتر برای حوضه انتخاب گردید.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله ارزیابی و مقایسه دو مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش حائری -سمیعی و مورا – وارسون و ارائه برنامه مدیریت خطر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شصت کلاته- استان گلستان) روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله ارزیابی و مقایسه دو مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش حائری -سمیعی و مورا – وارسون و ارائه برنامه مدیریت خطر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شصت کلاته- استان گلستان)