تاثیر آموزش مدیریت والدین بر سبک های فرزند پروری و عملکرد خانواده مادران دارای کودکان ADHD

تاثیر آموزش مدیریت والدین بر سبک های فرزند پروری و عملکرد خانواده مادران دارای کودکان ADHD

… دانلود …

تاثیر آموزش مدیریت والدین بر سبک های فرزند پروری و عملکرد خانواده مادران دارای کودکان ADHD دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر آموزش مدیریت والدین بر سبک های فرزند پروری و عملکرد خانواده مادران دارای کودکان ADHD کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر آموزش مدیریت والدین بر سبک های فرزند پروری و عملکرد خانواده مادران دارای کودکان ADHD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر آموزش مدیریت والدین بر سبک های فرزند پروری و عملکرد خانواده مادران دارای کودکان ADHD :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنگره انجمن روانشناسي ايران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

والدین دارای فرزندان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی بیشتر از والدین دیگر از شیوه های فرزند پروری منفی و خودکامهاستفاده می کنند. پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر آموزش مدیریت والدین بر تعدیل سبک های فرزند پروری و عملکرد خانوادهمادران کودکان ADHD انجام شد. پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگانتعداد 24 کودک ADHD و مادران این کودکان بودند که از میان کلیه دانش آموزان 13 – 7 ساله دارای نقص توجه/بیش فعالیشهر تبریز و مادران آنان در سال تحصیلی 94 – 95 به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در پژوهششامل پرسشنامه های عملکرد خانواده و شیوه های فرزند پروری بودند. یافته ها نشان دادند که آموزش مدیریت والدین بر تعدیلشیوه های فرزند پروری و بهبود عملکرد خانواده کودکان موثر بود. آموزش مدیریت والدین سبب میشود والدین تا سبک هایتربیتی سهل گیر، سختگیر و نامطمین را با استراتژی های مدیریت رفتاری موثر جایگزین نمایند.

پژوهشگر گرامی فایل کامل تاثیر آموزش مدیریت والدین بر سبک های فرزند پروری و عملکرد خانواده مادران دارای کودکان ADHD با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل تاثیر آموزش مدیریت والدین بر سبک های فرزند پروری و عملکرد خانواده مادران دارای کودکان ADHD دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.