رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ایلام

رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ایلام

… دانلود …

رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ایلام دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ایلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ایلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ایلام :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان یکی از موضوعات اساسی و مهم است که مدیران و مجریان سازمان ها به دنبال افزایش آن هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اجرا گردید. پژوهش از نوع بنیادی بوده و روش پژوهش با توجه به ذات و ماهیت آن از نوع توصیفی همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل 78 نفر از کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ایلام بود که به علت محدود بودن جامعه با نمونه آماری برابر در نظر گرفته شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، پرسشنامه شخصیتی نیو، پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر وهمکاران 1974 و پرسشنامه عملکرد شغلی گزارش درجه بندی کارکنان شرکت کوبه استیل ژاپن 1993 مورد استفاده قرار گرفتند. در بخش آمار توصیفی از میانگین، میانه و جداول و نمودارها استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین ویژگی شخصیتی با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد. درنتیجه توجه هر چه بیشتر سازمان به ویژگی های شخصیتی افراد و فراهم کردن محیطی که افراد احساس تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند،می تواند زمینه را برای ایجاد عملکرد بهتر کارکنان و درنتیجه بهره وری بالاتر در سازمان فراهم آورد

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ایلام روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان ایلام