مطالعه اثرات دور آبیاری و مالچ برپروتیین و عملکرد سورگوم

مطالعه اثرات دور آبیاری و مالچ برپروتیین و عملکرد سورگوم

… دانلود …

مطالعه اثرات دور آبیاری و مالچ برپروتیین و عملکرد سورگوم دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه اثرات دور آبیاری و مالچ برپروتیین و عملکرد سورگوم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه اثرات دور آبیاری و مالچ برپروتیین و عملکرد سورگوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه اثرات دور آبیاری و مالچ برپروتیین و عملکرد سورگوم :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر رشد و عملکرد گیاه سورگوم آزمایشی در سال زراعی 59-59 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد اثر دور آبیاری بر تمامی صفات درسطح احتمال یک درصد معنی دار است. بیشترین پروتیین از تیمار دور آبیاری 9 روز با 8/8) میلی گرم بر گرم وزن تر) که با تیمار دور آبیاری 11روز اختلاف معنی داری نداشت و کمترین پروتیین از تیمار دور آبیاری 01 روز با 6/99) میلی گرم بر گرم وزن تر) به دست آمد. بیشترین عملکرد علوفه تر از تیمار دور آبیاری 9 روز با 06/61) تن در هکتار) و کمترین عملکرد علوفه تر از تیمار دور آبیاری 01 روز با 15/1) تن در هکتار) به دست آمد. اثر مالچ پاشی بر تمام صفات اندازه گیری در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. به طوری که بیشترین پروتیین از تیمار کاربرد مالچ پلاستیک با 8/118) میلی گرم بر گرم وزن تر) و کمترین پروتیین از عدم کاربرد مالچ با 7/181) میلی گرم بر گرم وزن تر) به دست آمد بیشترین عملکرد علوفه تر از تیمار کاربرد مالچ پلاستیک با 09/19) تن در هکتار) و کمترین عملکرد علوفه تر از عدم کاربرد مالچ با 01/15) تن در هکتار) به دست آمد. اثر متقابل دور آبیاری و مالچ بر صفات عملکرد علوفه خشک، علوفه تر، ارتفاع و قطر ساقه در سطح یک درصد معنی دار بود.

اینک شما با جستجوی عبارت مطالعه اثرات دور آبیاری و مالچ برپروتیین و عملکرد سورگوم وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مطالعه اثرات دور آبیاری و مالچ برپروتیین و عملکرد سورگوم