حسابرسان مستقل؛ ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی

حسابرسان مستقل؛ ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی

… دانلود …

حسابرسان مستقل؛ ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حسابرسان مستقل؛ ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حسابرسان مستقل؛ ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حسابرسان مستقل؛ ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي نقش حسابداري،اقتصاد و مديريت

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ارزیابی نقاط قوت عملکرد حسابرسی داخلی مشتری توسط حسابرسان مستقل به دلیل قوانین قویتر در اطراف ارزیابی کنترل های داخلی بعد از SOX توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، این تحقیق بررسی می کند که چطور این تکاملی که در عمل رخ می دهد ترکیبی و انحصاری است. در این مطالعه، بصورت تجربی بررسی می شود که مدل نظری دسایی و همکاران ( 2010) به چه شکلی منعکس کننده این است که از چه طریقی حسابرسان در مورد قدرت عملکرد حسابرسی داخلی مشتریان در عمل قضاوت می کنند. بطور خاص، شواهدی درمورد عملکرد کار حسابرسی داخلی، صلاحیت و عینیت در شیوه مطابق با ساختار ارزیابی شواهد اعمال شده با مدل دسایی و همکاران ( 2010) ارایه شده است. سپس قضاوت های قوی واقعی حسابرسان در مورد سطوح قوت پیش بینی شده توسط مدل را مقایسه کرده و شباهت ها و اختلاف ها را نیز ارزیابی کردیم. نتایج نشان می دهد که هیچ عاملی در تمام موارد بر قضاوت های قوی غالب نیست. علاوه براین، حسابرسان مستقل مدارک منفی را به میزانی که مدل ارزش گذاری می کند، موزون نمی کند. زمانی که شواهد مربوط به سه عامل حسابرس داخلی (عملکرد کار (W) شایستگی (C) و هدفمندی (O))متناقض است، حسابرسان مستقل به صورت متفاوت آنها را به شیوه ای متناسب در ارزیابی قضاوت قوی کلی آنها ادغام می کنند. نتایج مطابق با تحقیقات قبلی نشان می دهد که حسابرسان تمایل دارند که در مورد مدارک منفی نسبت به مدارک مثبت حساس تر هستند. همچنین، انتقال اعتقادات حسابرسان به دور از موقعیت منفی با مدارک مثبت نسبت به حرکت آن اعتقادات به دور از موقعیت مثبت با مدارک منفی، دشوارتر است. نتایج نشان می دهد که آموزش و استفاده از کمک به تصمیم گیری ساختار یافته با توجه به مدل دسایی و همکاران ( 2010) بطور خاص زمانی که نتایج مربوط به عملکرد کار حسابرسان داخلی، صلاحیت و عینیت متناقض است، بسیار مفید خواهد بود.

با سلام،محصول دانلودی حسابرسان مستقل؛ ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل حسابرسان مستقل؛ ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی هدایت میشوید
حسابرسان مستقل؛ ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی