مقاله اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده

مقاله اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده

… دانلود …

مقاله اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده :

سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: با توجه به تحقیقات انجام شده فعالیت هوزی و برخی مواد غذایی مانند چای سبز می توانند بر لیپولیز موثر باشند. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی مقاله اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده بود. روش بررسی: پژوهش حاضر، 16 مرد سالم داوطلب به دو گروه تجربی (8= n) و گروه دارونما (8= n) تقسیم شدند. مداخله تحقیق شامل مصرف کپسول چای سبز یا دارونما بود که از آزمودنی ها خواسته شد طی سه مرحله کپسول های حاوی مکمل چای سبز یا دارونما را از یک روز قبل و نیز 90 دقیقه قبل از انجام فعالیت ورزشی در روز بعد از آن مصرف کنند. نمونه های خون از تمامی آزمودنی­ها قبل و پس از پروتکل جمع آوری شد. یافته ها: براساس نتایج مطالعه مشاهده شد که افزایش معنی داری در سطوح پلاسمایی انسولین، گلسیرول و اسیدچرب در گروه مکمل پس از انجام فعالیت ورزشی نسبت به قبل از فعالیت مشاهده شد(05/0p<) در حالی که تغییرات در گروه دارونما معنادار نبودند (05/0p<). نتیجه گیری: از اینرو به نظر می­رسد که انجام یک وهله تمرین ورزشی به همراه مصرف مکمل چای سبز ممکن است منجر به فراخوانی بیشتر گلسیرول و اسیدچرب پلاسمایی شود.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.