مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)

مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)

… دانلود …

مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) :

سال انتشار : 1387

تعداد صفحات : 8

این تحقیق از تاریخ 16/4/84 تا 4/5/84 در خزر شمالی (آبهای روسیه) با استفاده از تور ترال و دام گوشگیر انجام گرفت. ترال کشی در 36 ایستگاه در اعماق 4 الی20 متری با استفاده از ترال کف با طول طناب فوقانی 9 متری(Bottom trawl) با اندازه چشمه در قسمت دهانه و جلو 35 میلیمتر و ساک 25 میلیمتری بوسیله شناور تحقیقاتی Gidrobiolog با قدرت 225 قوه اسب در طول روز انجام شد. در 5 ایستگاه از ساعت 18غروب لغایت 6 صبح روز بعد اقدام به دامگذاری شد در هر ایستگاه تعداد 4 رشته دام با اندازه چشمه 60،110،250 و290 میلیمتر مستقر گردید. . ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان خاویاری در صید ترال و دام گوشگیر تعیین شد. سپس میانگین طول، وزن ماهی و انحراف معیار (X±SE) محاسبه گردید. فراوانی نسبی یا صید در واحد تلاش (CPUE) محاسبه شد. واحد تلاش عبارت از تلاش یکسری دام 4تایی در 12 ساعت استقرار در دریا و هر ترال کشی است و صید در واحد تلاش عبارت است از تعداد ماهیان خاویاری صید شده در هر واحد تلاش محاسبه شد. میزان صید در واحد تلاش برای ترال 9 متری 36/0 عدد ماهی در هر ترال بود و این میزان برای گونه تاسماهی روسی 27/0، تاسماهی ایرانی 06/0 و ازون برون 03/0 عدد ماهی خاویاری در هر ترال بود. میزان صید در واحد تلاش برای دام گوشگیر 2/18 عدد ماهی در هر تلاش صید بود و این میزان برای گونه تاسماهی وسی 8/6، تاسماهی ایرانی 6/10 و فیلماهی 8/0 عدد ماهی در هر تلاش صید بود. نتایج حاصل از بررسی فراوانی طول کل ماهی تاسماهی روسی صید شده بوسیله دام گوشگیر نشان می دهد که بیشترین فراوانی تاسماهی روسی صید شده در گروه طولی 75-71 سانتیمتر به میزان 6/20 درصد صید شده بوده است (نمودار 5).میزان ماهیان تاسماهی ایرانی صید شده بوسیله دام در گروههای طولی 90-66 سانتیمتر، 8/69 درصد بود و بیشترین آنان در گروههای طولی 70-66، 75- 71 و 80-76 سانتیمتر بودند که هر کدام 1/15 درصد ماهیان صید می باشند.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)